Spacer

empty label

הרב אליקים לבנון

הנחיות לטבילה בליל חג השבועות תשפ"ב

הרב אליקים לבנון

 

הנחיות לטבילה במוצ"ש – ליל חג השבועות תשפ"ב

- הרב אליקים לבנון -

 

השנה, חל חג השבועות במוצ"ש.

טבילה בליל שבת, כרגיל: הכנות לטבילה ביום שישי, לפני הדלקת נרות. טבילה בצאת הכוכבים.

מי שחלה טבילתה במוצ"ש, ליל יום טוב, אף היא תעשה את כל ההכנות ביום שישי, ערב שבת, לפני הדלקת נרות.

זמן הדלקת הנרות (שומרון): 19:12.

ההכנה הנדרשת:

 • גזירת ציפורנים, ידיים ורגליים.
 • ניקוי המקומות הצנועים.
 • הסרת חציצות: דבק, צבע, לכלוך וכד'.
 • לנוהגות להסיר שיער – להקדים ולהסירו.
 • חפיפה וסירוק שיערות הראש והגוף.
 • לאחר החפיפה, איסוף השיער.
 • טיפול בעור יבש, בכינים.
 • וכן כל שאר ההכנות הנדרשות.

כאמור, את כל ההכנות הללו, לעשות ביום שישי.

השיער:

לאחר החפיפה רצוי לאסוף את השיער בסרט בד ולקושרו. להמנע מאיסוף בעזרת גומיה, מחשש שמא תתלוש שיער כאשר תסיר את הגומיה. רצוי להשתמש בכיסוי ראש קל במשך יום השבת, כיסוי שאינו דוחק את השיער, כדי למנוע הסתבכותו.

 
אכילת בשר בשבת:

בדרך כלל, ערב הטבילה יש להמנע מאכילת בשר בקר, מחשש ש"יתקע" בין השיניים. אולם, מאחר ומדובר בסעודת שבת, אפשרי לאכול בשר, ולהקפיד לנקות ולחצוץ בין השיניים לאחר האכילה. אשה הרגילה להשתמש בחוט דנטלי, תקפיד לחתוך לעצמה מספר חוטים לפני שבת.

 • אשה הסובלת לעיתים מדימום בעת ניקוי השיניים, תנקה בשבת בזהירות. אם יצא מעט דם, אין בכך איסור.
 • אשה שתמיד יש לה דימום בעת ניקוי השיניים, כלומר: אין מקרה שניקתה ולא היה דימום, (פסיק רישיה שיצא דם) תקפיד לאכול בשבת מאכלים קלים (תפו"א, ירקות מבושלים וכד') כדי שלא תצטרך לחצוץ ולנקות את השיניים.
 • מותר לצחצח שיניים במברשת שיניים, עם נוזל לניקוי השיניים. אשה שתמיד מדממת בעת צחצוח שיניים, תנקה רק באמצעות שפשוף באצבעות.

רחיצת הגוף בשבת:

בשבת, אסורה רחיצת כל הגוף במים חמים, גם במוצאי שבת, ליל יו"ט, אסור לרחוץ את כל הגוף במים חמים.

 • מים שחוממו בדוד שמש, מותר לרחוץ בהם את כל הגוף:
 • להשתמש בסבון נוזלי.
 • להזהר מסחיטת השיער לאחר הרחיצה.
 • לנקות את המקומות הצנועים, לאחר יציאה לשירותים.

פיזור השיער:

לפני הטבילה יש להתיר ולפזר את השיער.

אין להשתמש במסרק, מחשש לתלישת שיער. אפשר לפזר את השיער באמצעות אצבעות הידיים.

זמן הטבילה:

במהלך יום השבת, אין לעשות כל הכנות לטבילה (מלבד ניקוי וחציצת השיניים, שטיפת הידיים וכד').

צאת שבת, בשעה 20:23. החל משעה זו, אפשר להשלים את ההכנות לטבילה: רחיצת מקומות מלוכלכים, פיזור השיער וכד'.


הדלקת נרות:

ביום טוב אפשר להדליק מאוחר יותר. אשה יכולה להדליק (מנר דלוק) גם לאחר חזרתה מהטבילה.


דחיית הטבילה:

אשה שמתקשה לעשות את ההכנות בשבת, ולטבול בליל יו"ט, בהסכמת בעלה, רשאית לדחות את הטבילה למוצאי יו"ט.

 

שבת שלום וחג שמח!

 

 

                                                                                 

מומלצים