Spacer

empty label

רבני המכון

צניעות בטבילה

רבני המכון

עד כמה להסתיר את הטבילה

שאלה

שלום הרב.

 

בשבת הקרובה יש לנו שבת משפחתית בביתו של בעלי, ויש לנו ליל טבילה, האם מותר לי לספר לחמותי על הטבילה בשביל שתעזור לי עם הזמנים וההתארגנות? אם לא אוכל לספר לה, לא אוכל לטבול ואצטרך לדחות את הטבילה.

 

תודה רבה.

 

תשובה

 

שלום וברכה.

 

צריכה אשה להיות צנועה בליל טבילתה. בשל כך, נהגו הנשים ללכת בהצנע למקווה כדי שלא ירגישו בהן הבריות (ולכן, בליל טבילה רצוי שלא לארח ולא להתארח).

גם אם ידעו אחרות על טבילתה, ראוי שלא תדחה או תבטל את הטבילה, אך אם מרגישה אי-נעימות רבה, רשאית לדחות את הטבילה בהסכמת בעלה. כמו כן, רשאית ליידע את אִמהּ, חמותה, אחותה או חברה קרובה כדי שתסייענה לה לטבול בצנעה ואין בכך פגם.

 

 

ברכה והצלחה

 

מומלצים