Spacer

empty label

הרב אליקים לבנון

נתפסתי ברשת

הרב אליקים לבנון

איך בונים בחזרה את האמון עם אישתי?

שאלה

שלום כבוד הרב,
לצערי, כמה פעמים נכנסתי למקומות אסורים באינטרנט. לפני שבוע אשתי גילתה את הדבר והיא הגיבה בצורה מאד קשה. ניסיתי לדבר איתה ולהסביר, אבל היא לא מוכנה לשמוע. היא אפילו פלטה מפיה את האפשרות של גירושין. יש לנו שני ילדים ואני אובד עצות.

תשובה

בשאלתך, אתה מתייחס בעיקר לתגובת אשתך על הנפילה שלך, ועל ערעור הקשר ביניכם. לפי האמת, הדאגה שלך צריכה להתמקד בראש ובראשונה בעצמך, לבדוק כיצד קרה הדבר שגלשת לא רק באינטרנט אלא גלשת במדרון החלקלק אשר נפער, ומדוע לא החזקת מעמד. דע לך שהכל נובע מהסחפות אחרי עולם הדמיון המושך אותנו לשום- מקום. אתה כבעל משפחה צריך לזכור, שהנכס החשוב ביותר עבורך הוא משפחתך, אשתך וילדיך. אלה הם נכסי צאן ברזל שאתה חייב להעמיק את הקשר עמהם, להגדיל את אהבתך אליהם, ובכך להתגבר ולחסום את הדמיון המשתלט עליך. צפיה במראות אסורים דומה להתמכרות לאלכוהול ולסמים, המוצאים את האדם ממסלול של בנייה והתקדמות אל דרך ללא עתיד וללא מוצא, דרך שהיא גרועה בעיני אלוקים ובעיני אדם, רע למקום ורע לבריות. הצב לפניך מטרה לחזק ולהתחזק מול משפחתך.

ולעניין הפגיעה בקשר הזוגי: כבעל וכראש משפחה הנך חייב לברר לעצמך מה תפקידך ומעמדך בבית. הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשנה שואל, מדוע נסמכה מסכת אבות דווקא לסדר נזיקין. שהרי מסכת אבות עוסקת בהשלמת האישיות, בטוהר המידות שבין אדם לעצמו ובין אדם לחברו, ומדוע קבעה רבי יהודה הנשיא דוקא בסדר העוסק הרבה בדיני ממונות וכד'. משיב על כך הרמב"ם, שסדר נזיקין מיוחד לדיינים, שתפקידם לשפוט ולדון בדיני ממונות ובדיני עונשין. שונה סדר זה מהסדרים האחרים, מפני שלהלכות שבת ומועדים, איננו נזקקים לבית דין וכל רב או תלמיד חכם יכולים ללמד ולהורות. אולם בעיני ממון, ההכרעה היא רק על ידי דיינים היושבים בדין ומכריעים בין אדם לחברו, וגם בין אדם למקום, כמו מלקות או עונשים אחרים. וממשיך הרמב"ם וכותב, שכאשר אדם פרטי אינו הולך בדרך טובה, הנזק הוא מצומצם. אולם כאשר דיין משבש את דרכו, הוא גורם נזק לרבים. לכן דווקא בסוף סדר נזיקין הוסיף רבי  את מסכת אבות, לתקן את הדיינים. וכן באדם פרטי או בבעל משפחה. כל קלקול של פרט גורם לנזק, אולם, אתה כאחראי על משפחתך, הנזק גדול כפלי כפליים. חובתך לקחת את האחריות, ומתוך כך לקבל את החיזוק הנפשי.

במסגרת זו, תפקידך כראש משפחה הוא להיות עמוד שידרה לאשתך. אשה רוצה וזקוקה לבעל חזק יותר ממנה, היכול להוביל אותה בראש זקוף בדרכי החיים. נפילה של בעל ברשת הרעה, גורמת לאשה לאבד את הבסיס לבית, כל נקודת החוזק שלה כאילו קרסה, והיא מרגישה חולשה קשה. בנוסף, צריך לקחת בחשבון את אבדן האמון שבינה לבינך. אם עד עתה היא הרגישה בך משענת ותמיכה, ברגע שעשית דברים לא טובים, בנסיון להעלים זאת ממנה, נפגע קשות האמון הבסיסי שחייב להיות בין אשה לבעלה. פגיעה באמון היא פצע מדמם בנפש, שצריך לעמול שנים כדי לרפאותו, ולבנותו מחדש.

כתבתי לך כל זאת כדי להביא אותך למודעות בכל הנושאים הללו: עבודה על כח הדמיון, מעמדך כראש משפחה, חובתך להיות עמוד שדרה איתן למשפחתך והעבודה הרבה הנדרשת לשיקום האמון. אם ברוח זו תבקש מאשתך לשבת ולשוחח, על מנת להמשיך יחד את דרך הבניה, אני מאמין שהיא תקשיב לך, ותשמח לחזור ולחדש את הקשר החי והזורם ביניכם. חזק ואמץ!    

מומלצים