Spacer

empty label

רבני המכון

כניסה לבית עלמין בהריון

רבני המכון

האם זה מותר?

שאלה

שלום הרב.

 

בשבוע הבא יחול יום פטירת סבתי ע"ה הראשון, 

אם לא הגיע אהיה בעצבות גדולה, בנוסף לזה שכל המשפחה תדע שאני בהריון (כעת אני בחודש השני), האם אוכל ללכת להזכרה בבית קברות?

 

תודה רבה.

 

תשובה

 

שלום וברכה.

נהגו הנשים שלא להיכנס לבית העלמין עד שטובלות, ולפחות בזמן הראייה. בשעת הצורך, כשתיגרם לה עוגמת נפש או בושה אם לא תיכנס, יכולה להקל אפילו בימי הראייה עצמם [ שהרי אין איסור להיכנס אלא מנהג, ומעין מה שכתב הרמ"א (אורח חיים פח) לעניין כניסה לבית הכנסת, שבימים נוראים מותרין לילך שהוא להן עצבון גדול]. (חלק מהנשים נזהרות שלא להיכנס לבית העלמין כשהן בהיריון, אולם אין לכך בסיס הלכתי, אלא באשת כהן מעוברת, שיש מהן הנוהגות להימנע מכניסה לבית העלמין).

 

 

 

ברכה והצלחה

 

מומלצים