Spacer

empty label

רבני המכון

יוצא לדרך

רבני המכון

האם למילואים יש דין של יוצא לדרך

שאלה

שלום הרב.

 

בעז"ה אני מחר נוסע למילואים להצטרף להגמ"ר באחד היושובים לחודש, האם יש עלי דין של יוצא לדרך?

 

תודה רבה.

 

תשובה

שלום וברכה.

'כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך'. שתזכה לשוב הבית בשלום ולשמור על אחינו בית ישראל במצווה חשובה שכזאת. ולשאלתך - 

 

יש זמנים מיוחדים שבהם אמדו חכמים את דעתה של האשה שהיא משתוקקת לבעלה.

בליל הטבילה, לאחר ההתכוננות של ספירת שבעה הנקיים, בסיומם של אחד עשר או שנים עשר ימים שבהם היו בני הזוג אסורים, גדולה ההשתוקקות של שניהם לקרבה של איש עם רעהו, ועל הבעל מוטלת החובה לפקוד את אשתו.

גם ביציאה לדרך, כאשר אחד מבני הזוג ייעדר מהבית בימים הקבועים לקיום מצוות עונה – חלה על הבעל החובה לפקוד את אשתו כדי להיפרד ממנה מתוך שמחה ואהבה. יש המחייבים את הבעל במצוות עונה גם בחוזר מן הדרך.

 

  

בברכת הטהרה, ברכה והצלחה.

מומלצים