Spacer

empty label

רבני המכון

בדיקה בעונת פרישה

רבני המכון

האם זו חובה?

שאלה

שלום הרב.

 

בתחילת השבוע היה לנו עונת פרישה, ומחמת חתונה לאחותי שכחתי לעשות את הבדיקה,

האם היום (יום רביעי) עלי לעשות בדיקה?

 

תודה רבה.

 

תשובה

 

שלום וברכה.

 

לכתחילה, כל אשה חייבת לבדוק עצמה בעונת הפרישה. בדיקה זו תהא בסיום העונה (בעונת לילה – תבדוק לפני שהולכת לישון או כשתקום. בעונת יום – תבדוק לפני השקיעה או בזמן בין השמשות).

אשה שיש לה וסת קבוע (לחודש, להפלגה או לווסת הגוף), חייבת לבדוק עצמה בעונת הפרישה. עד שתבדוק, בני הזוג אסורים בתשמיש.

אשה שאין לה וסת קבוע, תבדוק עצמה לקראת סיום עונת הווסת. אם לא בדקה, תבדוק עצמה בעונה הסמוכה. אם לא בדקה ולא ראתה דם – מותרים. אולם, בעונה בינונית שלה חייבת לבדוק, וכל זמן שלא בדקה, אסורים, כדלעיל בדין אשה שיש לה וסת קבוע.

וע"כ תלוי איזה עונה זו, אם זה עונה בנונית הרי את חייבת לבדוק, וכל זמן שלא בדקה, בני הזוג אסורים, 

 

ברכה והצלחה

 

מומלצים